Vad är psykoterapi?

Ja, det finns givetvis flera svar på den frågan beroende på vem du frågar, men att det är någon form av psykologisk behandling är nog helt klart för de flesta. Med 'psykologisk' menas för det mesta att det är känslor och tankar som behandlas. Under årens lopp bygger vi människor upp flera sorters mönster för de tankar och känslor vi använder i olika situationer. De här mönstren kan vara mer eller mindre praktiska, ibland fungerar de inte alls bra och det är då vi kan behöva psykoterapi. Några exempel:
I alla de här sammanhangen kan man komma fram till att man vill ha en förändring och i många fall är det just en psykoterapi som då kan hjälpa dig. Ibland kan behandlingen behöva kombineras med någon form av hjälpande medicin och du måste då också träffa en psykiater.
Välkommen att ta kontakt, och få effektiv hjälp!