Personlig utveckling?

Att växa som människa är a och o i bolagets verksamhet. I alla sammanhang som bolaget verkar är utvecklandet av medvetenhet, visdom och medkänsla det huvudsakliga syftet. Utgångspunkten är som det uttrycks i bolagets vision den potential till utveckling som vi alla bär.
Hur då, då?
Enskilt eller i grupp. Antingen arbetar vi i det personliga mötet, en till en, med att ta fram var ditt 'tillväxtutrymme' finns just nu, vad du känner är det viktigaste att börja med. Vi sätter upp målen och definierar på vilka sätt vi ska ta oss dit, vi sätter en tidsram och bestämmer tidpunkter för utvärdering. Eller så blir du deltagare i en utvecklingsgrupp där du kan dra nytta av gruppens energi, dess dynamik och möjlighet till spegling av din utvecklingsprocess i fler dimensioner. Ibland kan man också vilja kombinera de här två grundmodellerna.
Utvecklingsgruppen har ofta en relativt fast struktur som ger trygghet och frihet innanför ramarna. Nya grupper startas när det finns ett lagom antal, normalt 8 - 12, intresserade. En grupp kan vara sluten ett år för att sedan i mån av plats ta in nya medlemmar.
Om skillnader mellan psykoterapi och personlig utveckling, läs mer här.

Coaching

Är givetvis också personlig utveckling, och kan vara precis det som beskrivs härovan. Ofta är det dock frågan om specifika områden där jag känner att jag behöver utveckla mina färdigheter. Ex.vis, hur kan jag bli en bättre ledare för mina medarbetare? Hur kan jag bli effektivare på att nå mina mål? Hur kan jag utveckla min kreativitet? Osv.

Ta kontakt idag, så bokar vi en tid där vi kan se på dina behov!